Digitális Munkaerő Műhely 2021

2021.11.30 10:00

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. keretében működő Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ Digitális Munkaerő Műhely 2021 elnevezésű rendezvényére 2021. november 30.-án került sor. A szakmai műhely témája volt a digitalizáció és munkaerőpiac összefüggései, a digitális kompetenciafejlesztés előtt álló kihívások és a megoldási utak. A műhelymunka szakmai programja olyan témákat járt körül, amelyek a digitalizálódó munkaerőpiac szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak, és a legsürgetőbb beavatkozásokat igénylik.

 

A Hazánk versenyképessége szorosan összefügg a gazdaság digitalizációjával, a digitalizáció sikerének előfeltétele pedig a megfelelően képzett és motivált, digitálisan felkészült munkaerő rendelkezésre állása. A magyar nemzetgazdaság kitörési pontja lehet a digitális gazdaság. Ezért a munkaerőpiac minden szintjén szükség van beavatkozásra; az átgondolt, valamennyi ágazati területre kiterjedő fejlesztés kiemelt jelentőséggel bír.

 

A Digitális Munkaerő Program (DMP) fókuszában a digitális ipar területén tapasztalható jelentős munkaerőhiány mérsékléséhez való hozzájárulás áll, a munkavállalók általános és szakma-specifikus digitális felkészültségének javításával, a digitális munkaerőpiac igényeinek pontosabb felmérésével és az azoknak való megfeleléssel.

 

A cél nem kisebb, mint hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, így Magyarország Európa legsikeresebb, legmagasabb teljesítményű, leginkább versenyképes országai közé tartozzon.Az elhangzott előadások:

 

A műhely megnyitása

 

Loboda Zoltán

divízióvezető

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

 

Digitális Munkaerő Program

 

1. téma: A digitáliskompetencia fejlesztési lehetőségei és a Digitális Munkaerő Program tervezett intézkedésének kapcsolata

 

Loboda Zoltán

divízióvezető

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>2. téma: Felnőttkori tanulás és a munkaerő-piaci kihívások digitális aspektusa

 

Bódis László

gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárság

államtitkári kabinetfőnök

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az előadás prezentációja >>>


 

3. téma: A DSZFMK céljainak ismertetése

 

Jankó Tamás

központvezető

Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>

 

Digitális Karrierhíd

 

1. téma: Felkészülés a Digitális Karrierhíd kísérleti program kialakítására

 

Ríz Ádám

szakmai vezető

Rávezető Projekt Kft.

Az előadás prezentációja >>>


2. téma: A tanulási eredmények mikrotanúsítvány-alapú nyilvántartása és alkalmazási lehetőségei

 

Salomvári György

információs rendszerek szakértő

Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>


3. téma: Az egyéni képzési számla lehetőségei a felnőttképzés területén

 

Szlamka Erzsébet

senior szakértő

Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>


 

Digitalizáció és munkaerőpiac - kihívások és stratégiai válaszok

 

1. téma: A stratégiákban kijelölt célok (DOS-DMP-NDS-DESI)

 

Jankó Tamás

központvezető

Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>


 

2. téma: A humánerőforrás digitáliskompetencia fejlesztésének szüksége

 

dr. Zsuffa Ákos

elnök

Felnőttképzők Szövetsége

Az előadás prezentációja >>>


 

3. téma: A szakképzés és a felsőoktatás kapcsolata, digitáliskompetencia a képzésekben

 

Dr. Farkas Károly

egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Az előadás prezentációja >>>

 

Digitalizáció a szakképzésben

 

1. téma: MKIK: Az ÁKT-k szerepe a digitális átalakulásban

 

Vörös-Gubicza Zsanett

oktatási és képzési igazgató

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Az előadás prezentációja >>>


 

2. téma: NAK: A magyar agrároktatás digitális érettségi szintjének emelése az ágazati versenyképesség szolgálatában

 

Székely Erika

szakképzési és szaktanácsadási igazgató

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóság

Az előadás prezentációja >>>3. téma: DigKomp Rendszer és az Állampolgári Digitáliskompetencia-keret bemutatása

 

Sörény Edina

projekt szakmai vezető-helyettes

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>4. téma: A Szakmajegyzékben szereplő szakmák digitáliskompetencia jártassági szintjeinek felülvizsgálata – fejlesztés bemutatása, eredmények ismertetése

 

Horváthné Felföldi Helga

projekt szakmai vezető-helyettes

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Az előadás prezentációja >>>


1. téma: Szakképzés 4.0 – Hogyan alakul a digitalizáció a szakképzésben

 

Kiss Gábor

kancellár

Miskolci Szakképzési Centrum

 

Szekció-beszélgetés

 

A Szakmajegyzékben szereplő szakmák digitáliskompetencia jártassági szintjeinek felülvizsgálata fejlesztés - eredmények felhasználása, további fejlesztések

 

Témavezető:

Valló Péter

módszertani igazgató-helyettes

Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

 

A beszélgetés további résztvevői:

Hudacsek László Péterné

szakmai elnökhelyettes

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

Székely Erika

szakképzési és szaktanácsadási igazgató

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóság

 

Kiss Gábor

kancellár

Miskolci Szakképzési Centrum

 

Konklúzió a szakmai napról

 

Loboda Zoltán

divízióvezető

Digitális Jólét Nonprofit Kft.