Ipar 4.0

A digitalizáció a gazdasági növekedés egyik motorja, amely minden ágazatban kifejti hatását. A gazdaságban a digitális átalakulásra való vállalati és munkavállalói felkészülés a versenyképesség kulcsa. Magyarország Kormányának határozott törekvése, hogy a digitalizációval több új, magas hozzáadott értéket termelő munkahely jöjjön létre, mint amennyi munkahely megszűnik. Ennek fontos feltétele egyfelől a magas hozzáadott értéket termelő digitális munkahelyek létrejötte (azaz az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltató szektor digitalizációja), másfelől a munkavállalók digitális felkészültségének szisztematikus fejlesztése.

Az ipari termelés területén zajló technológiai forradalmat (digitalizált termelési láncok, robotika, automatizáció, az ember és a gépek együttműködésére épülő „kiber-fizikai rendszerek”, stb.) szokás IPAR 4.0 elnevezéssel illetni. Ez arra utal, hogy várhatóan a korábbi ipari forradalmak hatásához fogható mértékben alakítja majd át az ipari termelést a most zajló digitális forradalom. A közelmúltban elindult az „Ipar 4.0 mintaalkalmazások kialakítása” nevű kiemelt projekt, melynek célja a szemléletformálás, a demonstráció és a fejlesztés: Ipar 4.0 Mintagyárak és egy Ipar 4.0 Technológiai Központ támogatásával a hazai termelő kkv-k fejlesztésének elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldásai iránti nyitottságuk fokozása.

Ipar 4.0 Platform

2016. májusában a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet szervezésében mintegy 40, hazai telephellyel rendelkező vállalkozás, kutatóintézet, szervezet és oktatási intézmény részvételével megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform

Irinyi terv

A magyar ipar fejlesztésének fő irányait az Irinyi Jánosról elnevezett iparstratégia jelöli ki. Az Irinyi Terv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét. Ahhoz, hogy modernebbé váljon az ipari termelés szerkezete, és elmozduljon a magasabb hozzáadott értékű termelés felé, át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra, az iparnak a tudásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsőoktatásra és a szakoktatásra kell támaszkodnia. A stratégia egyik célja, hogy az ipari termelés aránya a bruttó hazai termék (GDP) előállításában 30 százalékra emelkedjen 2020-ig.