DMP - Digitális Munkaerő Program

A digitális gazdaság fejlődésének egyik legfőbb akadálya a digitálisan képzett munkaerő hiánya.  Már rég nem pusztán a tízezres nagyságrendben hiányzó informatikusok, hanem több százezer, digitális értelemben magasan képzett szakember pótlására volna szükség. A Digitális Jólét Program ezért támogatja a Digitális Munkaerő Program (DMP) elkészítését, amely rövid- és középtávú megoldásokat tartalmaz az informatikus és digitálisan képzett szakemberhiány enyhítésére.

A magyar kormány határozott törekvése, hogy a digitalizációval több új, magas hozzáadott értéket termelő munkahely jöjjön létre, mint amennyi munkahely megszűnik. Ehhez mind a vállalkozások szemléletmódjában, mind digitális felkészültségükben, mind pedig a digitális munkaerő képzésében jelentős előrelépést kell elérnünk. A következő években dől el, hogy a magyar munkavállalók, s különösen a fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nemzetközi versenyben.

A magyar kormány összehangolt módon reagált a jelenségre: a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott Digitális Munkaerő Program (DMP) a jelenlegi munkavállalók, a DJP keretében elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) pedig az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló diákok és hallgatók digitális felkészítését célozza. 

A DMP végrehajtásának első szakaszában a hangsúlyt elsősorban a rövid ciklusú, nem hagyományos informatikus-képzési programokra helyezzük. A cél 3 éven belül a meglévő képzési rendszerhez képest további legalább 20.000 informatikus képzése. Ezzel párhuzamosan nélkülözhetetlen a hagyományos képzési rendszerek kapacitásbővítése, tartalmi frissítése és szükséges olyan alternatív képzési utak kialakítása is, amelyek biztosítják a digitális gazdaság számára az informatikai, illetve digitális tudással rendelkező munkaerőt.

A Digitális Munkaerő Program stratégiai dokumentuma >>>
A magyar digitális munkaerőpiac helyzetelemzésének, valamint a digitális és hagyományos munkaerőpiac nyomon követésére és előrejelzésére szolgáló rendszer koncepciójának kidolgozása (összefoglaló, ppt)