DSS - Magyarország Digitális Startup Stratégiája

Magyarország Digitális Startup Stratégiájának a célja az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező startup vállalkozások létrejöttének és fejlődésének támogatása. A hosszú távú stratégia hozzá kíván járulni ahhoz, hogy virágzó startup központtá fejlődjön Budapest, illetve a kapcsolódó vidéki egyetemi kutatóközpontok.

Az érintett társadalmi, közigazgatási, szakmai és piaci szereplők bevonásával kidolgozott DSS a 2020 végéig terjedő időszakra fogalmazza meg a fejlesztési stratégiát a digitális (de nem kizárólag IT) startup vállalkozásokról. A stratégia alapvető célja, hogy biztosítsa a startup ökoszisztéma kiegyensúlyozott fejlődését a vállalkozó szellem, a vállalkozói kompetenciák és az együttműködés kultúrájának megerősítésével, a támogató üzleti környezet fejlesztésével és a finanszírozási források célzott elérhetővé tételével.

A stratégia alapján olyan szabályozási környezet jön létre, mely rugalmasan és nyitottan áll az új technológiák nyújtotta változásokhoz, felismerve, hogy a gyors reagálás versenyelőnyt jelent a globális gazdaságban. A stratégia az oktatás minden szintjén ösztönzi a vállalkozó szellem erősítését, javítja a vállalkozói lét és az önfoglalkoztatás ismertségét, valamint a vállalkozói lét társadalmi megítélését.

A 2017. márciusában létrejött a Startup Hungary Koordinációs és Módszertani Központ (SH) feladata elsősorban Magyarország Digitális Startup Stratégiájának implementációja és monitoring rendszerének kialakítása, továbbá a startup ökoszisztéma fejlesztését célzó programok összehangolása.

Angyalbefektetői adókedvezmény

Magyarország Digitális Startup Stratégiájához kapcsolódva, 2017-től a korai fázisú vállalkozásokkal kapcsolatosan egy új, ún. angyalbefektetői adókedvezmény került bevezetésre.  A kedvezmény lehetővé teszi, hogy az ilyen vállalkozásokban szerzett részesedések bekerülési értékével a befektetők csökkenthessék a társasági adó alapjukat. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy mind a start-up, mind pedig az ilyen vállalkozásokba befektető gazdasági társaság (angyalbefektető) kérje a nyilvántartásba vételét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A hivatal előtti eljárás díjmentes és teljes körűen elektronikusan intézhető.

Az angyalbefektetői adókedvezménnyel kapcsolatos leggyakoribb kérdések és válaszok itt érhetőek el.

A Kormány által 1858/2016. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Startup Stratégiája itt olvasható.