Rólunk

Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben

A digitalizáció a hétköznapok, a vállalati működés, a nemzetgazdasági folyamatok, és így végső soron a világgazdaság teljesítményét alapvetően meghatározó jelenséggé vált. A digitális átalakulás egy átfogó, esélyteremtő társadalmi változás, amelynek középpontjában maguk az emberek állnak. Magyarország kormánya felismerte ennek az átalakulásnak a fontosságát, ezért a digitalizációtól nem megvédeni akarjuk a polgárokat és a vállalkozásokat, hanem fel akarjuk rá készíteni őket.


Digitális Jólét Program (DJP)

Magyarország kormánya által 2015 végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció, az InternetKon eredményei alapján – elindított, a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Magyarországon a digitalizáció folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében hozott intézkedések is hozzájárultak. Elkészültek a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stratégiák: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS), Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) és több fontos, európai viszonylatban is meghatározó döntést hoztunk a digitális ökoszisztéma valamennyi szereplőjével közösen. Ilyen például az internetezés áfájának két lépésben, 27-ről 18, majd 5 százalékra csökkentése, amivel Magyarországon lett a legalacsonyabb az internetezés adója az Európai Unióban.


Digitális Jólét Program 2.0 (DJP2.0)

A Digitális Jólét Program a következő években, az internet mindenki számára történő hozzáférhetővé tétele és megfizethetősége, az infrastruktúra-fejlesztés, az oktatás digitalizálása és a többi már megkezdett tevékenysége mellett új területeken is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen a digitális átalakulásra. Ezért Magyarország kormánya, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, 2017. nyarán döntött a Digitális Jólét Program kibővítéséről, a Digitális Jólét Program 2.0 elfogadásáról. A DJP2.0 a digitális előnyszerzés stratégiája, hiszen a magyar gazdaság, az állami működés és a magyar társadalom digitális fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz digitalizációt támogató programokat.


DJP2030 – Digitális államkormányzás

Míg néhány évvel ezelőtt pusztán csak azt tudtuk mondani, hogy a digitalizációban való proaktív részvétel egy nemzet versenyképességének alapfeltétele, addig ma, 2020-ban már azt szükséges mondanunk, hogy a digitalizáció legalább annyira szuverenitási, mint amennyire versenyképességi kérdés. Nemcsak azért, mert versenyképes nemzetgazdaság nélkül nem létezik szuverén állam, hanem mert a XIX. században kialakult és máig hatékonyan működő klasszikus parlamentáris, demokratikus kormányzati szerkezet és az erre épülő jogi megközelítések a 2010-es évek végére olyan kihívásokkal szembesültek, mint még soha. A rendkívül gyorsan változó digitális ökoszisztémában a technológiai világvállalatok által írt globális történetek közvetlen és olyan erőteljes befolyást gyakorolnak az emberek életére, amelyeket a hagyományos kormányzati működés jelenleg alig tud kezelni több szempontból, így különösen fogyasztóvédelmi, közteherviselési, adatvédelmi szempontból. A Digitális Jólét Program jövőjét a DJP2030 stratégiai keret adja,amely épít a DJP 1.0, valamint 2.0 sikereire, de észleli a fejlődési kihívásokat és a lehetőségek mellett a még meglévő versenyhátrányokat is. Ezért a DJP továbbvitelének, a Digitális Jólét Program 2030-nak egyik fő feladata, hogy olyan új megoldásokra és intézményekre tegyen javaslatot, amelyek a nemzetközi együttműködésben is hatékonyan tudják értelmezni, kezelni a digitalizáció teremtette globális kihívásokat és lehetőségeket.

A DJP kiindulási pontja, hogy az állam felelős a polgárok digitális jólétéért is, ezért a DJP2030 központi témája a digitális államkormányzás. A DJP 2030 hármas felosztásban, az ember-gép-rendszer viszonylatában határozza meg stratégiai céljait és beavatkozási területeit. 2020-ban több, a Digitális Jólét Program keretében elkészült, kiemelt stratégiai dokumentum kerül a Kormány elé, így Magyarország Mesterséges Intelligencia és Sport Stratégiája és a Digitális Agrár Stratégia Intézkedési terve.

A digitalizáció jelenti a következő évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési programját, a sikeresség és gyarapodás egyik legfontosabb eszköze. A sikeres digitális átalakulás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország Európa élvonalába kerüljön. A DJP a következő években is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen az elkerülhetetlen digitális átalakulásra.