Digitális Sport Tudásközpont

Az elmúlt évek technológiai forradalma a társadalmi tevékenységek szinte minden szegmensét átalakította – nincs ez máshogy a sport ökoszisztémájával sem. Hordozható teljesítménymérők hada és összetett adatelemző szoftverek sora fokozza az amúgy is kiélezett versenyt, továbbá segíti a minél pontosabb és hatékonyabb kiválasztási és tehetséggondozási rendszer működtetését. Ebben az ökoszisztémában a változások kulcsa és motorja tehát a sport esetében is a digitalizáció.

A tudásközpont legfontosabb közigazgatási partnere az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága. A közös projektek közül kiemelkedik az államtitkárság által gondozott, a magyar sport működését támogató, a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetését elősegítő kutatási és döntéselőkészítő projekt, amely mind szakmai tartalmában, mind a megvalósítás módja tekintetében szorosan kötődik az NSR bevezetéséhez és a további fejlesztésekhez. A munka fontos állomása volt a 2020 nyarán lebonyolított, a teljes magyar sportszövetségi körben elvégzett helyzetfelmérés a magyar sport digitális átállásának állapotáról, különös tekintettel az NSR sportszövetségi bevezetésének feltételrendszerére.A digitalizációs törekvések elősegítése érdekében 2018. novemberében alakult meg a Digitális Sport Tudásközpont, mely a sport digitális átállási folyamatait szakmai és közigazgatási szempontból kívánja előmozdítani. A Digitális Jólét Program 2.0 keretén belül ennek a munkának az egyik fontos mérföldköveként 2019-ben elkészült és kormány elé került Magyarország Digitális Sport Stratégiája, ami a Tudásközpont víziójával összhangban a sportágazat digitális fejlesztésével kívánja támogatni a magyar sport versenyképességének növelését.

A kutatási témák közül a magyarországi e-sport helyzetének elemzése az egyik fókuszált terület. A projekt keretében több tanulmány készült, illetve 2019. novemberében a Debreceni Egyetemmel közösen Országos E-sport Konferenciát szerveztünk az egyetemen. A kutatások eredményei hozzásegíthetik a döntéshozókat a magyarországi e-sport fejlesztésben szükséges kormányzati célok kijelöléséhez és a megvalósításhoz szükséges eszközök hozzárendeléséhez. 2021. májusában elkészült az e-sport állami szabályozását megalapozó szakértői tanulmány, amely a jövőbeni jogszabályalkotást alapozhatja meg.

2020 nyarán írta alá a Testnevelési Egyetem és a DJ Nkft. az együttműködési szándéknyilatkozatát, amely a sportfejlesztések digitális támogatásában szükséges és fontos tudományos, oktatási háttér megteremtésére ad keretet. A felsőoktatási intézmények bevonásának további célja, hogy ezen közös munka eredménye beépüljön a képzési rendszerekbe, és további kutatómunkák, szakmai műhelyek létrejöttét serkentse. Nemzetközi és hazai benchmarkként és új iparági standardként jelenhet meg a FISU World Forum, amit a Magyar Egyetemi-Főiskolai Szövetség a Testnevelési Egyetemmel és a DJ Nkft.-vel közösen 2020. augusztusában rendezett meg a Testnevelési Egyetemen. A hagyományosan minden páros évben megrendezésre kerülő ötnapos esemény a digitális térben került megrendezésre. Ez az új formátum lehetővé tette, hogy a megszokott 45-65 résztvevő ország helyett minden FISU tagország, azaz 174 ország csatlakozzon az eseményhez.

A Tudásközpont tevékenységének fókuszában az iskolai testnevelés digitális átállási folyamatainak támogatása áll, ugyanis hiszünk benne és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a modern generációk igényeihez igazodva, digitális technológiák bevonásával, élményalapú oktatás keretében válhatnak igazán népszerűvé és szeretetté a testnevelésórák. Ennek az építkezésnek az egyik jövőbeni meghatározó programja a Digitális Sport Mentor Program, ami az iskolai testnevelés digitalizációs folyamatait kívánja elősegíteni, a közoktatás testneveléssel kapcsolatos tartalmainak nemzeti digitális adatvagyonná szervezésével.

Amennyiben érdeklődik a sport ökoszisztémájának aktuális digitális trendjei iránt, iratkozzon fel hírlevelünkre!