DAS - Magyarország Digitális Agrár Stratégiája

A „mezőgazdaság 4.0” a jelen mezőgazdasága, adat alapú technológiai és vezetés-irányítási reform összefoglaló neve. A „mezőgazdaság 4.0” a precíziós mezőgazdaságban alkalmazott technológiák és szenzorok által előállított nagytömegű adatokra épül. Az adatok feldolgozását mesterséges intelligencia támogatja. A döntéseket automatizált gépek, a jövőben várhatóan robotok hajtják végre. A „mezőgazdaság 4.0” a termelés reformja mellett megváltoztatja az üzemirányítást, a termékpályák üzleti modelljét is.

A digitális agrár megoldások mára a kényelmi funkciókon túl versenytényezőkké is váltak. Az Európai Unió közös agrárpolitikájában kiemelt szerepe van a környezet védelmének, amelynek egyik megnevezett eszköze a precíziós mezőgazdasági termelés.

A Digitális Jólét Program keretében elkészült Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának célja, hogy az információk gyűjtésével, feldolgozásával, a technológiai műveletek automatizálásával és robotizálásával hozzájáruljon a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növeléséhez a rendelkezésre álló környezeti erőforrások hatékony felhasználása mellett.

A hatékonyságnövekedés több elemből áll össze:

 • A termelés szintjén növelik az input anyagok és természeti erőforrások felhasználásának hatékonyságát, hozamnövekedéssel, a minőség növelésével, a melléktermékek és hulladékok csökkentésével.
 • Csökkentik a termelés kockázatait és az üzem szintjén javítják a technológiai és a vezetői döntések hatékonyságát.
 • A termékpályák szintjén csökkentik az értékesítési kockázatokat.

Magyarország Digitális Agrár Stratégiája a szakmai és civil szervezetek valamint a digitális „ökoszisztéma” szereplőinek széleskörű összefogásával készült el.

Adatok:

Magyarország Digitális Agrár Stratégiája céljának teljesüléséhez szükséges, hogy a precíziós gazdálkodás minél szélesebb körben alkalmazásra kerüljön:

 • a szántóföldi növénytermesztésben,
 • az állattenyésztésben,
 • a kertészetben,
 • a szőlészetben,
 • a halászatban és
 • az erdészetben is.

A precíziós gazdálkodás jövedelemezőségét a termelés közben keletkezett adatok biztosítják. Ehhez biztosítani kell az üzemszintű adatgyűjtést, az üzemirányítási alkalmazások használatát a gazdaságok vezetésében és a döntések előkészítésében. A termelési adatok alapozzák meg a termék nyomonkövetési rendszerek működését.

Az ágazati adatok gyűjtése, feldolgozása, a közadatokhoz való hozzáférés közvetlen versenytényező a nemzetközi piacon. A termelésben és a termékpályákon keletkezett adatok stratégiai fontosságúak, nemzeti értéket képviselnek. Ezért Magyarország Digitális Agrár Stratégiája kiemelten foglalkozik az agrárgazdaság ágazati szintű adatgazdálkodásával. Cél az adatok gyűjtése, feldolgozása, az adatokhoz való hozzáférés költségeinek csökkentése és a jogszabályi környezet szükséges átalakítása.

A Digitális Agrár Rezsicsökkentés keretében az agrárgazdaság digitális átalakulásának adminisztratív és más, az állam által befolyásolható költségeinek mérséklése történik azáltal, hogy az állami szervezetek által előállított és gyűjtött adatok digitális hozzáférhetőségének a költségei jelentős mértékben csökkentésre kerülnek.

Emberek

A célok eléréséhez a mezőgazdasági termelésben a digitális technológiát alkalmazni képes és változásokat támogató munkaerő iránt nő meg az igény. A robotok és az automatizált folyamatok alkalmazása elsősorban az alacsony képzettségű, vagy képzetlen munkaerő kiváltását eredményezi. Így az informatikai ismeretekkel is rendelkező technikusok, gépkezelők iránti igény bővül a legnagyobb mértékben.

Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának a célja, hogy biztosítsa a szükséges kompetenciák és ismeretek megszerzését az érintetteknek. Az ismeretterjesztéstől a felsőfokú oktatásig és elérhetővé tegye a digitális agrár szaktanácsadási szolgáltatásokat a termelők részére.


 • A Kormány által 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Agrár Stratégiája az alábbiakban érhető el: Magyarország Digitális Agrár Stratégiája
 • 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról itt érhető el.