DGYS - Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

A digitális átalakulás egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudjuk az internetet, különösen a fiatalok hogyan tudják az internetet biztonságosan, tudatosan és értékteremtő módon használni. A Kormány által az internetről és a digitális fejlesztésekről kezdeményezett 2015. évi nemzeti konzultáció, az InternetKon keretében a magyar polgárok egyértelmű véleményt fogalmaztak meg arról, hogy a világháló ne fenyegesse gyermekeink biztonságát. A válaszadók túlnyomó többsége fontosnak tartotta, hogy a kormány tegyen lépéseket a gyermekek tudatos, értékteremtő internethasználatra való felkészítése érdekében.

Ezért a szakmai és társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködve elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS). A DGYS célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük a gyermekeket, szüleiket, tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra. A DGYS megalkotásakor fontos szempont volt, hogy ne csak kiküszöbölhetőek legyenek az internethasználat során a gyermekeinkre leselkedő kockázatok, hanem hogy mindeközben az internet nyújtotta lehetőségekkel minél hatékonyabban tudjanak élni. Éppen ezért a stratégia alapvető szerepet szán a médiaműveltség, médiatudatosság fejlesztésének.

A DGYS keretében kidolgozásra kerül egy kortárs segítő képzési rendszer, amelyben az internethasználat előnyeit és az annak során felmerülő kockázatokat a leginkább érintettek számára a velük hasonló korú társaik mutatják be és adott esetben segítséget is tudnak nyújtani. Az országszerte megtalálható Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok)  a szülők számára térítésmentes médiaműveltség-képzések indulnak, amelyek felkészítést nyújtanak az internethasználat kockázataival kapcsolatban és bemutatásra kerülnek olyan módszerek is, amelyekkel a szülők hatékonyabban segíthetik gyermekeiket a digitális médiakörnyezet biztonságos használatában. A gyermekekkel foglalkozó rendőrségi, ügyészségi, bírósági dolgozók képzése is folyamatosan zajlik. A cél, hogy a készülő Nemzeti Alaptantervbe (NAT) bekerüljenek a digitális biztonsággal kapcsolatos kérdéskörök is.

A DGYS középpontjában a gyermekek állnak, de ezzel együtt a társadalom szinte valamennyi csoportja érintettnek tekinthető, ezért az állami eszközrendszer meghatározása mellett a kölcsönös tudásmegosztás és tanítás, valamint a társadalom különböző szereplőinek összefogása együttesen tehetik sikeressé a stratégia gyakorlati megvalósítását.

A Kormány által a 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája itt érhető el.