Okos Város fejlesztések: szorosabb együttműködés a Hét Határ Önkormányzati Szövetséggel

2020.09.17

A Digitális Jólét Program (DJP) a digitalizáció különböző területein meglévő eddigi szakmai együttműködés még szorosabbá fűzéséről állapodott meg a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülettel, (HHÖSZ) különös tekintettel az Okos Város fejlesztésekre.


A jövő egyik fő gazdasági tényezője a város. A világ népességének növekedése és a növekvő urbanizáció társadalmi, gazdasági és környezeti nyomást gyakorol a városokra. A jövő városa pedig csak a digitális fejlesztésekkel lesz versenyképes. Világszerte komoly igény mutatkozik arra, hogy a városok intelligensebbek legyenek, és képessé váljanak arra, hogy hatékonyan kezeljék az urbanizáció kihívásait, valamint sikerrel alkalmazkodjanak az új helyzetekhez, a felmerülő kérdések kapcsán adekvát válaszokat adjanak a hatékonyság, a költségek és az ökológiai lábnyom csökkentése, a polgárok bevonása, valamint az életminőség javítása érdekében. Ezért a Digitális Jólét Program 2.0.-ban (DJP2.0) külön hangsúllyal szerepel az Okos Város – Smart City fejlesztések témaköre azzal acéllal, hogy a települések mindennapi életébe olyan okos megoldások épüljenek be, amelyek könnyebbé, élhetőbbé, biztonságosabbá teszik az ott élő emberek életét.  A DJP keretében létrejött a DJP-Civitas Sapiens műhely, amely dedikáltan foglalkozik az okos város intézkedések végrehajtásával, mintaprojektek működtetésével és társadalmi becsatornázásával. A műhely szakértői tudásukkal az intelligensebb és környezetbarátabb városok megoldásaihoz járulnak hozzá, hogy a folyamatos fejlesztésekkel, a városok élete hatékonyabbá, kényelmesebbé és környezetbarátabbá váljon. A digitalizáció és az okos város modell szerinti fejlesztések hatása túlterjeszkedik a települések és a régiók határain, sőt számos szolgáltatás esetében már nem értelmezhetőek az országhatárok sem, hiszen a különböző szolgáltatások, illetve fejlesztési projektek az országhatárok mindkét oldalán kifejtik hatásukat, magával vonva a határon átnyúló fejlesztési igények erősödését.

A 2005-ben alapított Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület már a korábbi években is együttműködött - elsősorban okos város képzési területen - a Digitális Jólét Programmal. A közös szakmai együttműködés elmélyítésének köszönhetően a jövőben a Szövetség szakértői a határmenti térségek okos város szempontú fejlesztéseit is segíthetik. Az Egyesület, mint átfogó helyismerettel, térségi beágyazottsággal és széleskörű kapcsolati hálóval rendelkező szervezet munkatársainak közreműködésével aktívan részt tud majd venni a szórvány települések területfejlesztési koncepcióinak és programjainak egyeztetésében.

A DJP – Civitas Sapiens műhelye jelenleg a digitális magyar falu (smart village) projekt szakmai és társadalmi előkészítésén is dolgozik, teljességgel azt a célt szolgálva, hogy a HHÖSZ együttműködés révén a határon túli magyar lakta területeken meghatározó jelentőségű, a magyarság megmaradása és fejlődése szempontjából fontos falvak be tudjanak kapcsolódni a különböző okos város projektekbe. A „smart villages – okos falu” fejlesztések nagyban hozzájárulhatnak a vidéki települések komfortszintjének emeléséhez, a helyben elérhető szolgálatások növeléséhez, amely a népesség megtartásának egyik alapfeltétele is. A digitális falu fejlesztések részei lesznek a vidékfejlesztési forrásokat biztosító KAP Stratégiának is. A két szervezet között megállapodás részeként kialakításra került egy Kárpát-medencei jó gyakorlatokat tartalmazó ún. toolbox is, amelynek működtetését a HHÖSZ végzi majd, a DJP szakmai segítségével.

Mindezekkel a DJP célja egy egységes Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma kialakítása.  
 

Háttér:

A Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület megalakítására 2005-ben került sor. Az önkormányzati szövetség alapvető célja a Magyarország határai mentén lévő települések közötti szorosabb együttműködés elősegítése, ezáltal az EU ajánlásainak, a jó gyakorlatoknak megfelelő régiófejlődés, az esélyegyenlőség, a versenyképesség növelésének előmozdítása, a magyar-magyar kapcsolatok erősítése által.  2011-ben nyitotta meg a Szövetség az irodáját Brüsszelben, ezzel az uniós pályázati információkhoz való közvetlen hozzáférést is biztosította a településeknek. A Szövetség működése 2020. szeptemberétől új lendületet kap, céljai megvalósítása érdekében uniós és a hazai fejlesztési pályázatok híreivel, adott célokhoz pályázati források felkutatásával, illetve a már rendelkezésre álló pályázati forrásokhoz való hozzájutás előmozdítása érdekében projektkoordinációval tud szakmai segítséget nyújtani a településeknek, továbbá szakmai hátországával, eseti tudományos kutatásokkal, konferenciákkal és szakmai fórumok szervezésével is segíti a települések tervező munkáját.  A Szövetség elnöki tisztségét 2010 óta betöltő Deutsch Tamás leköszönt a tisztségéről, a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület új elnökévé Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár Megyei Jogú város polgármesterét választotta a Szövetség közgyűlése. A Szövetségnek ma közel száz aktív tagja van, magyarországi és határon túli önkormányzatok mellett magyar nemzetiségű EP-képviselőket is soraiban tudhat.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.