Sportinformációs rendszerek a V4 országokban

2022.07.01

A Digitális Jólét NKft. 2022. június 30-án minikonferenciát szervezett a V4 országok szakmai közönsége számára, melynek témája a sport makroszintű szabályozásához kapcsolódó, illetve az állami támogatásokkal összefüggő komplex ágazati nyilvántartási, támogatáskezelési, döntés-előkészítési és szolgáltatási terekhez kapcsolódott. A szakmai konferencián a szakemberek bemutatták a sportinformációs rendszerek legjobb nemzetközi gyakorlatokat és az arról szerzett tapasztalatokat, azok működését, szabályozási környezetét, és a jövőbeni tervezett fejlesztési irányokat.

A rendezvény célja a visegrádi országok törekvéseinek, gyakorlatának megismerése, feltérképezése, illetve a magyar szakmai elképzelések bemutatása. A minikonferencián az alkalmazott gyakorlatok nemzetközi szakmai értékelésére nyílott lehetőség, amely tapasztalatok jól használhatóak a magyar sportinformációs rendszer továbbfejlesztésében.


A minikonferencián három tematika köré szervezték az előadásokat:


1. Sportinformációs rendszerek és adatgazdálkodás helyzetkép
2. A magyar Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bemutatása
3. A sportdigitalizáció jövőbeni fejlesztési irányai Magyarországon


Dr. Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke bevezető előadásában röviden ismertette a digitalizáció folyamatát és eredményeit a sportban, bemutatta a legfontosabb európai törekvéseket, és ezek hatásait a magyar sportra. Kiemelte, hogy a magyar sport extenzív fejlesztése után most a hatékonyságon van a hangsúly, amiben kulcsszerep hárul a digitalizációra.


Borsos Endre, a Honvédelmi Minisztérium főosztályvezetője bemutatta és ismertette a Nemzeti Sportinformációs Rendszert (NSR), a nemzeti sportinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő személyre, a sportlétesítményekre, sporteseményekre, sporteredményekre vonatkozó adatoknak a közhiteles nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami sportcélú támogatások elosztását és felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszert. Domokos István, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője az NSR szervezeti rendszerekkel összefüggő kétirányú interfész (API) sportszövetségi bevezetésének feltételrendszerét mutatta be, és ennek gyakorlati megvalósításának folyamatáról, jelenlegi állásáról beszélt.


Nagy Dávid, a Neumann János Nonprofit. Kft szakértője a sportban alkalmazható adatvagyon-gazdálkodási koncepciók egy lehetséges irányáról, a sport adattárcáról beszélt. Olyan természetes és jogi személy azonosításához kötött önálló alkalmazásról van szó, amely felhasználója számára lehetővé teszi, hogy – az állam és az általa minőségbiztosított piaci szereplők – a róla tárolt adatait azonos körben megossza, hiteles hozzájárulást tegyen, valamint pénzügyi és/vagy szolgáltatás és/vagy adat-tranzakciókat hagyjon jóvá. Dénes Ferenc a sportdigitalizáció mikro-, mezo- és makroszintű folyamatait elemezte, és mutatott be lehetséges fejlesztési forgatókönyveket. Jobbágy László, a DJ NKft. ügyvezetője összefoglalójában a Digitális Jólét Program hozzájárulását mutatta be a különböző társadalmi és gazdasági területeken alkalmazott információs rendszerek kialakításában, majd a tapasztalatok összegzésével zárta le az eseményt.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.