Felkészült közigazgatási jogi szakemberekre van szükség

2022.04.05

Támogatják a közigazgatási jogot kutató fiatal szakértők munkáját a „Közigazgatási jog digitalizációs vonatkozása” című pályázattal, amelyet a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. hirdetett meg. A pályázat védnöke Dr. Répássy Róbert az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese.


A felhívás célja a felsőoktatási intézmények közigazgatási jogi tanszékein kutató graduális hallgatók, doktoranduszok, doktorjelöltek ösztönzése volt, és támogatás nyújtása kiemelten a közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatának kutatásához. A programban a Pécsi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem jogi tanszékeinek hallgatói, doktorjelöltjei vehetnek részt. A tanszékek által támogatásra javasolt hallgatók olyan témával jelentkezhettek, mely a közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatát vizsgálja – akár szabályozási, akár jogpolitikai, akár joggyakorlati vagy jogtechnikai oldalról.


A pályázatok értékelése két részben történik, melynek eredményeként első körben 9 fiatal szakértő támogatását hirdették ki ünnepélyes keretek között 2022. április 1-jén, Budapesten.


Dr. Répássy Róbert parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, a pályázat védnöke az eseményen kijelentette: „A XXI. század második évtizedében jelentős jogalkotás várható a közigazgatás területén, és ehhez kvalifikált szakemberekre van szükség annak érdekében, hogy a globális és az európai uniós jogi kihívásoknak a magyar jogrendszer jól meg tudjon felelni jogalkotási szinten.”


Dr. Gál András Levente a Digitális Jólét Program szakmai vezetője, a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy a digitális államkormányzás paradigmaváltást hoz a közigazgatási jogi gondolkodásban, átalakul az anyagi jog és az eljárási jog. „Magyarország versenyképességének és szuverenitásának alapvető kérdése, hogy a jövőben legyenek jól felkészült közigazgatási jogi szakemberek, és bízom abban, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulunk ehhez” – mondta el a szakmai vezető.


A felhívásra 21 pályamunka érkezett. A pályázatokat közigazgatási és jogi szakemberekből álló Bíráló Bizottság értékelte, mely munkában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság által delegált is részt vett.


A pályázat kiírói 500 000 - 1 500 000 forint közötti összegben nyújtanak támogatást az első körben díjazottak kutatásaihoz.


A kiválasztási folyamat során 11 pályázat került a második fordulóba, így ezen fiatal szakértők számára személyes szakmai konzultációra kerül sor, melynek köszönhetően tovább bővülhet a támogatottak köre.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.