Digitalizáció - pályázatok egyetemistáknak, friss diplomásoknak, doktorandusz hallgatóknak

2022.02.09

Két pályázatot hirdetett meg a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. „Közigazgatási jog és a digitalizáció”, valamint az „Adatgazdaság digitalizációs összefüggései” címmel. A pályázatokat február végéig lehet benyújtani.


Közigazgatási jog és a digitalizáció


A „Közigazgatási jog és a digitalizáció” pályázati felhívás azon egységes, osztatlan képzésben, illetve állam- vagy jogtudományi doktori képzésben (PhD) részvevő jogász hallgatók, doktorjelöltek számára szól, akik a felhívásban meghatározott felsőoktatási intézmények közigazgatási jogi tanszékein a digitalizációt kutatják. A program célja az ezen a területen kutató graduális hallgatók, doktoranduszok, doktorjelöltek ösztönzése, illetve támogatás nyújtása kiemelten a közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatának kutatásához. A programban a Pécsi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem jogi tanszékeinek hallgatói, doktorjelöltjei vehetnek részt. A pályázat benyújtásának követelményei rögzítik, hogy jelentkezni csak olyan témával lehet, amely a közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatát vizsgálja, és a benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell egy szakmai önéletrajzot, a körülbelül ezer szavas kutatási tervet, publikációs jegyzéket és egy szakmai ajánlólevelet a pályázó tanszékétől. A támogatás kezdő időpontja: 2022. április 1. A támogatásra szánt keretösszeg 21 000 000 forint. Egy egyetemi tanszék 3 000 000 forint támogatásban részesülhet, míg az egy pályázóra eső támogatás összege nem haladhatja meg az 1 500 000 forintot. A feltételek között szerepel, hogy a sikeres pályázó szöveges, szakmai beszámoló elkészítésére köteles a támogatás futamideje alatt megvalósult kutatói munkájáról. A sikeres pályázónak a kutatási eredményeit prezentálnia kell a Moór Gyula Digitális Jog-és Államtudományi Szakkollégium tagjainak, és vállalnia kell a szakkollégium tevékenységében való részvételt. A pályázat lebonyolítását a Hunexpert Magyar Szakértői Rendszer Kft. látja el.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20.

Pályázat elérése: Közigazgatási jog és a digitalizáció

 

A pályázati anyagok benyújtása a palyazat@hunexpert.hu e-mail címre, egyéb felvilágosítás az info@hunexpert.hu címen kérhető.

 

Adatgazdaság digitalizációs összefüggései

 

Az „Adatgazdaság digitalizációs összefüggései” pályázati felhívás egyetemisták, frissen végzett pályakezdők számára szól, akik szakdolgozatukat, diplomamunkájukat, esetleg doktori disszertációjukat a címben jelölt témában készítették. Pályázni azzal a már elkészült szakdolgozattal, diplomamunkával, vagy doktori disszertációval lehet, melynek védésére 2020 januárja után került sor. A program célja a témát kutató hallgatók elismerése, a téma iránti kutatási kedv, motiváció növelése, így a digitalizáció- és adattudatos hallgatók képzésének erősítése, illetve a hazai felsőoktatásban és tudományos pályán tevékeny szakemberek utánpótlásának támogatása. A pályázatra minden tudományterület képviselői jelentkezhetnek. A pályázati kiírásban felsorolt témák között szerepel a blockchain, a digitális hálózatkutatás, a digitális állam, a digitális szuverenitás, a mesterséges intelligencia, valamint az új technológiák, az okos város, okos vidék, digitális agrárium, a digitális oktatás és kompetenciafejlesztés. A pályázathoz a szakdolgozatot vagy a doktori disszertációt PDF formátumban is be kell nyújtani a szakmai önéletrajzzal együtt. A pályamunkák díjazása tudományterületenként szekciókra osztva történik. Szakdolgozat esetén az első helyezett 300 000 forintot nyerhet, valamint szakmai gyakorlati lehetőséget a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél. A második helyezett 200 000, míg a harmadik 100 000 forintot nyerhet el. Doktori disszertáció esetén az első helyezett 600 000 forintot kaphat, valamint szakmai gyakorlati lehetőséget a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél. A második helyezett 400 000, míg a harmadik 200 000 forintot nyerhet el. A pályázati kiírás azt is rögzíti, hogy több díjazott is lehetséges a beérkezett pályázatok függvényében. A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló bíráló bizottság értékeli majd. Az eredményhirdetés 2022. március 30-án lesz.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.
Pályázat elérése: Adatgazdaság digitalizációs összefüggései

 

A pályázati anyagok benyújtása a palyazat@hunexpert.hu e-mail címre, egyéb felvilágosítás az info@hunexpert.hu címen kérhető.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.