Digitális káprázatok bemutatása

2019.10.03

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2019. október 01-02-án megrendezte az „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” elnevezésű nemzetközi konferenciáját.


A X. Nemzetközi Médiakonferencián Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának pedagógiai szakértője Timár Borbála a Digitális Jólét Program (DJP) keretében elkészült köznevelési intézmények számára digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztésére alkalmas digitális tananyag-egységeket mutatta be.


A DGYS Digitális káprázatok tanórái elsősorban az iskolában tanító pedagógusoknak szeretnének kézzelfogható támogatást nyújtani. Céljuk, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük őket, szüleiket és nagyszüleiket, valamint tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra.


Az egyes témák mögött megnyíló komplex óratervek és módszertani útmutatók a digitális médiaszöveg-értelmezés és kritika, valamint a részvétel, az online kockázattudatosság és a tartalomalkotás képességfejlesztését szolgálják elsősorban. A DGYS Digitális káprázatok óráit különösen a mozgóképkultúra és médiaismeret, részben pedig a magyar, a történelem, az etika és az informatikaórák, valamint az osztályfőnöki órák keretében dolgozhatják fel a pedagógusok, de használhatóak a tematikus napok, témahetek keretében megszervezett intenzívebb fejlesztések vezérfonalaként is a köznevelési intézmények 8-12. évfolyamán.

Bővebb információ és letölthető tananyagegységek elérhetők a http://digitalisgyermekvedelem.hu oldalon.


A konferencia előadásai itt láthatóak >>>

Digitális Jólét Nonprofit Kft.