Módszertani ajánlás és online felkészítés segíti a pedagógusokat a digitális munkarendre való átállásban

2020.04.22

Az összeállítás röviden, közérthetően ismerteti többek között az egyes tanulástámogató rendszereket és tananyagkészítő programokat. A napokban elindult webes képzés mellett több száz jógyakorlat is a pedagógusok rendelkezésére áll, amelyeket szintén felhasználhatnak a diákok online tanítása során.

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében március 16-tól további intézkedésig bezártak az iskolák. A rendkívüli helyzet eddig soha nem látott kihívások elé állítja a tanárokat, a diákokat és a szülőket egyaránt. Az elmúlt időszakban elképesztő energiákat megmozgatva igyekeztek átállni az intézmények az új, tantermen kívüli digitális munkarendre, és az eddigi tapasztalatok alapvetően pozitívak. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a tanulók számára nem jó megoldás, ha annyi online felületet kell kezelniük, ahány tanár tanítja őket.

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) módszertani ajánlást jelentetett meg honlapján, amely bemutatja a tanulási-tanítási folyamatot támogató, díjmentesen használható online megoldási lehetőségeket. Az összefoglaló ismerteti az ingyenes virtuális tantermi megoldásokat és tanulást támogató rendszereket, a tananyagkészítő alkalmazásokat, a feladatkészítéshez és -kiosztáshoz használható programokat, az egyidejű online munkát biztosító lehetőségeket, továbbá a programozó, kódoló alkalmazásokat. Az ajánlás nemcsak az egyes rendszerek és programok rövid, közérthető leírását tartalmazza, hanem a megismerésüket és alkalmazásukat segítő szöveges, videós tartalmak elérhetőségeit is.


A pedagógusok munkáját online felkészítésekkel is támogatja a DPMK, az első körben a virtuális osztálytermi megoldásokat, tanulást támogató rendszereket mutatta be kilenc előadásban. Az előadások a Digitális Témahét YouTube-csatornáján érhetők el. A pedagógusok a Digitális Témahét Tanári Fórumában megtalálják a Digitális Témahét 5 éve működő szakmai hálózatának jógyakorlatait, amelyeket szintén felhasználhatnak a diákok online tanítása során.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.