Hat helyszínen nyíltak Digitális Tudásközpontok Magyarországon

2022.06.20

A már működő Digitális Jólét Program Pontok (DJP Pontok) tapasztalatait felhasználva hat vidéki városban - Békés, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Oroszlány és Veszprém - 2022. tavaszán Digitális Tudásközpontot adtak át, amelyek felszerelését, kialakítását, szakmai támogatását és koordinációját a Digitális Jólét Program látja el. A beruházás értéke összesen 2,4 milliárd forint, és a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 projekt kereteiben valósult meg.


A kiemelt projekt célja, hogy a tudásközpontok létrehozása és továbbfejlesztése révén a Digitális Jólét Nonprofit Kft. – mint konzorcium vezető és az 5G Koalíciót működtető és irányító szervezet –, valamint a Széchényi Egyetem tapasztalatokat szerezzen az ötödik generációs technológia alkalmazási lehetőségeiről, az 5G hálózatok kiépítéséhez kapcsolódóan a tervezési, engedélyezési, telepítési, létesítési, üzemeltetési tevékenységekről, a fejlesztésekhez szükséges IT munkaerőpiaci igényekről, továbbá a hatékony állami szerepvállalás lehetőségeiről. Ennek érdekében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. az IT pályaorientációt a tudás- és élményközpontok szakmai célú tevékenységei keretében az 5G technológiát bemutató helyszínek létrehozásával és pilot programok kialakításával támogatja.


A kecskeméti Tudásközpont átadóján

A digitális tudásközpontok létrehozása egy olyan pályaorientációs és készségfejlesztő hálózat megteremtését célozza, amelynek fókuszában a fiatalok digitális felkészültségének javítása áll, azaz annak elérése, hogy a fiatalok felkészültebben és eredményesebben legyenek képesek a munkaerőpiaci kulcskompetenciáik, munkaszocializációjuk fejlesztésével foglalkozni. A Digitális Tudásközpontok szerepe nélkülözhetetlen a társadalmi felzárkóztatás és a tehetséggondozás, az esélyteremtés terén. Azon gyermekek és felnőttek számára, akik saját otthonukban nem találkoznak a legmodernebb technológiával, esélyt kínál arra, hogy megismerjék, elsajátítsák ezen eszközök használatát és fejlesszék azon képességeiket, amelyek a digitális technológián keresztül hozzájárulnak az egyéni boldogulásukhoz és a társadalmi szerepvállalásukhoz.


A Digitális Tudásközpontok a digitális technológia bemutatásán és a digitális kompetencia fejlesztésen túl betekintést nyújtanak a jövő munkaerőpiacára, amelyben a mai diákok dolgozni fognak, ezáltal hozzájárulnak a természettudományos és mérnöki pályaorientációhoz és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazásának széleskörű elterjesztéséhez, amely nemcsak az egyéni, hanem a nemzeti versenyképességet is javítja. Az iskolák számára díjmentes foglalkozásokon a tanulók megismerhetik a robotkutyát; kipróbálhatják, hogy milyen minirobotokat programozni vagy akár 3D-ben is tervezhetnek, nyomtathatnak kisebb ajándéktárgyakat, és a virtuális valóság világába is betekintést nyerhetnek.


A Digitális Tudásközponthoz forduló fiatalok a jövőben a legújabb karriertervezési diagnosztikai eszközök és szakértők által alkalmazott professzionális módszertanok segítségével felmérhetik készségeiket és kompetenciáikat. Az elemzés eredményei olyan pályaorientációs javaslatot alapoznak meg, amelynek köszönhetően a tervezésben résztvevő pályakezdő a számára ideális karriert tervezheti meg.


A fentieken kívül a Digitális Tudásközpont nem csak a gyerekek, hanem a fiatal felnőttek és az aktív idősebb korosztály számára is számos programmal készül, hiszen a digitális kultúrával való ismerkedés és az abba való integráció nem lehet korfüggő.


A megnyílt tudásközpontokon kívül a kiemelt projekt keretében két, az 5G technológiát bemutató helyszín került létrehozása Kecskeméten és Mezőhegyesen. A pilotok során az kerül vizsgálatra, hogy hogyan lehet különböző környezetben – például sűrűn lakott belvárosban, illetve vagy agrárterületen – gazdaságosan 5G hálózatot kiépíteni és működtetni, majd ezt a jövőben, amikor az 5G-alapú alkalmazások elterjedése és az adatforgalom növekedése szükségessé teszi, nagy volumenben is környezettudatos és fenntartható módon széles körben megvalósítani.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.