A hazai agrárium digitális fejlesztése a jövőbeli élelmiszerellátottságunk minőségi és mennyiségi garanciája

2020.02.12

A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar teljesítményének folyamatos növekedése hazánk elemi érdeke. A magyar agrárium emelkedő növekedési pályája és az eredmények jövedelemmé alakítása a digitalizációs, precízió átállással felpörgethető. "Magyarország Digitális Agrár Stratégiája rövid- és hosszútávon egyaránt biztosítja a fenntartható és minőségi magyar élelmiszerellátást, agrárágazatunk növekvő eredményességét, s mindazon munkavállalók biztos megélhetését, akik karrierjüket erre az ágazatra építik" - mondta dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője annak az együttműködési szándéknyilakozatnak az aláírása kapcsán, amelyet a Szent István Egyetem (SZIE) részéről dr. Palkovics László rektorral és Magyar Ferenc kancellárral közösen írtak alá február 12-én.


A dokumentum célja a gödöllői felsőoktatási intézmény DJP egyetem-kutatóváros hálózatába léptetésével többek között olyan DJP kiválósági központ létrehozása, ahol a Digitális Agrár Stratégia (DAS) megvalósítását, hatékonyságát elemző kutatások követik nyomon.


Az aláírt szándéknyilatkozat eredményeként a két szervezet között stratégiai együttműködés veszi kezdetét, így a jövőben a DJP és a SZIE egymás stratégiai terveit (így különösen az Egyetem Intézményi Fejlesztési tervét és a DJP keretében készülő stratégiai anyagokat) kölcsönösen egyezteti egymással. A megállapodás szerint mostantól közösen lépnek fel a Digitális Agrárakadémia és a Digitális Agrár Innovációs Központ megalapítása, a precíziós agrárgazdálkodás fejlesztése és a digitális agrárszaktanácsadó képzések kiépítése érdekében.

Miközben a SZIE a szakdolgozatok, TDK dolgozatok és doktori kutatási témák terén kiemelt hangsúlyt fordít majd az agrárium fejlődése szempontjából meghatározó precíziós megoldások, IT eszközök és digitalizációs módszerek megjelenítésére, a DJP a felsőoktatás és ipar együttműködésének serkentésében, a tudástranszfer erősítésében és a digitális agrárinnovációs interdiszciplináris „ökoszisztéma”, a kárpát-medencei agrárinnovációs tevékenység fejlesztésésében működik közre.


A SZIE és a DJP a DAS sikeres megvalósítását szolgáló speciális kollégiumok, kiadványok és konferenciák létrehozására fókuszál. Arra törekszenek, hogy szakértelmükkel és az idén ötödik alkalommal megrendezendő digitális témahét programkínálatával a magyar agrárium precíziós átállását, az ágazatot sújtó munkaerőhiány mérséklését, a digitalizációs térben élen járó agrár eszközparkok elterjesztését és a jövő zavartalan élelmiszerellátását biztosító digitális átállás zökkenőmentes levezénylését támogassák.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.