5GK - Magyarországi 5G Koalíció Szervezeti felépítés

Elnökség

A Magyarországi 5G Koalíció 7 fős elnöksége a kormányzat, a piaci szereplők és a tudományos szféra vezető képviselőiből álló döntéshozó testület, amely évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

Plenáris ülések

A plenáris ülések során - melyeken az 5GK valamennyi tagjának képviselője részt vesz-  egyrészt a munkacsoportok terveinek, eredményeinek bemutatására kerül sor, másrészt a nemzetközi fejlemények, események és folyamatok megvitatására. Az ülések alkalmával lehetőség nyílik új tagok bemutatkozására, valamint a tagok közötti partnerkeresésre.

5GK Programiroda

Az 5GK Programiroda koordinálja az 5G Koalíció működését, támogatja a munkacsoportok tevékenységét és a szakmai koncepciók kidolgozását, előkészíti a Plenáris és az Elnökségi üléseket, valamint utóköveti a különböző szakmai folyamatokat.

Munkacsoportok

Az 5GK Koalíció keretében 5 munkacsoport alakult, melyek témaspecifikus munkaterv mentén, választott munkacsoport-vezető koordinálásával dolgoznak és munkájukról az Elnökséget, valamint Plenáris ülést folyamatosan tájékoztatják. A munkacsoportok igény szerint, de legalább két havonta üléseznek.

 1. 5G Stratégia munkacsoport
  A stratégiai munkacsoport feladata javaslatok és ajánlások készítése a készülő Magyarországi 5G stratégiához.
 1. Hálózatfejlesztés és infrastruktúra munkacsoport
  A munkacsoport feladata hálózatfejlesztési javaslatok kidolgozása az új hálózati architektúrára és az 5G bevezetése kapcsán felmerülő technológiai kihívásokra tekintettel.
 1. Alkalmazások és mintarendszerek munkacsoport
  A munkacsoport feladata az 5G-re épülő alkalmazások beazonosítása, a magyar piac számára potenciális versenyelőnyt biztosító alkalmazások kiemelésével.
 1. Tesztkörnyezet munkacsoport
  A munkacsoport feladata javaslatok és ajánlások kidolgozása a kialakítandó tesztkörnyezet vagy tesztkörnyezetek műszaki, technológiai, infrastrukturális igényeire, különös tekintettel a konfigurálható 5G hálózatokra.
 1. Nemzetközi együttműködések munkacsoport
  A munkacsoport feladata a lehetséges határmenti közös projektek kialakítása, együttműködések megvalósítása, EU-s kutatás-fejlesztési pályázatok és források beazonosítása, az 5G fejlesztéseket elősegítő további nemzetközi szakmai együttműködési lehetőségek feltérképezése.
 2. 6G munkacsoport
  A munkacsoport feladata a 6G stratégiai kérdések körbejárása, ökoszisztéma kiépítése, a KFI lehetőségek, és nemzetközi pályázati források feltárása, valamint gazdaság-szabályozási vonatkozások beazonosítása.

 

Az 5GK tagjai

90 tag