Mesterséges Intelligenciával támogatjuk Kazinczy örökségét

2021.06.21

2021. június 21-én a széphalmi „A Magyar Nyelv Múzeumában” indította útjára a Digitális Jólét Program és a Petőfi Irodalmi Múzeum a XXI. századi nyelvtudomány legjelentősebb kezdeményezését Kazinczy Műhely néven. A Digitális Kazinczy Műhely keretében Mesterséges Intelligencia bevonásával támogatják a nyelvtudományi kutatásokat, és digitális technológiák segítségével őrzik meg a magyar nyelv kulturális örökségét.

 

A Digitális Kazinczy Műhely támogatja a nyelvtudományi kutatások és a Mesterséges Intelligencia összekapcsolását. „A digitalizáció egy olyan versenyképességi és szuverenitási kérdés, mely soha nem látott mértékben és soha nem látott gyorsasággal éri el az állampolgárokat, vállalkozásokat és közösségeket. Ennek az egyik legfontosabb hozadéka a digitális kommunikáció térhódítása, mely a magyar nyelvet komoly kihívás elé állítja. Ha azt szeretnénk, hogy a következő generációk is ugyanilyen választékosan, árnyaltan tudják kifejezni magukat ezen a nyelven, akkor tennünk kell érte, hogy a magyar nyelvi értékek a digitális kommunikációban is érvényesüljenek, illetve, hogy a mesterséges intelligencia-vezérelt eszközökben is használhatók legyenek.” - hangsúlyozta dr. Gál András Levente a Digitális Jólét Program szakmai vezetője.

 

Az elmúlt években a szociolingvisztikai és szociológiai kutatások számos területén kezdődött meg az együttműködés különböző kutatócsoportok között. Jobbágy László a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint: „Úgy véljük, hogy a Digitális Kazinczy Műhelyben olyan megfelelő technikai és tudáshátteret, illetve személyzetet tudunk biztosítani, amelyek lehetővé teszik a magyar vállalkozások számára a magyar nyelvre épülő Mesterséges Intelligencia és nagy adathalmazok feldolgozásával történő fejlesztéseket. Az ezáltal elérhető magyar nyelvű szoftverek, amelyek a nagy nemzetközi platformokon nem elérhetők, nemcsak a magyar nyelv fennmaradását és a magyar kulturális örökség megőrzését fogják elősegíteni, hanem a magyar gazdaság versenyképességét is. Mindemellett a nyelvünk elszegényedését, a nyelvjárások eltűnését eredményező folyamatokra is választ adhatunk, a magyar nyelv bővülését, fennmaradását támogatva, Kazinczy hagyatékához hűen.

 

„A Magyar Nyelv Múzeuma a hat tagintézményből álló Petőfi Irodalmi Múzeum egyik ékköve, melyet a magyar nyelv zarándokhelyévé szeretnénk fejleszteni, melynek egyik első lépése a Digitális Kazinczy Műhely elindítása. A közös munka révén a Magyar Nyelv Múzeumának helyt adó Kazinczy-kert és a benne lévő kiállítások a magyar nyelv megújításának, nyelvi örökségünk védelmének a szimbólumává válhatnak, elősegítve új irodalmi programok elindítását az anyanyelvi kultúra szolgálatában. A Digitális Kazinczy Műhely új, forradalmi megoldásaival pedig megvédhetjük, illetve tovább erősíthetjük a magyar nyelv kifejezés-gazdagságát, mely kulturális identitásunk megvédésének az egyik záloga.” - emelte ki hozzászólásában Demeter Szilárd főigazgató.

 

A nyelvtudományi kutatások területén sikerrel alkalmazható́ módszerek és eljárások jellegéből következik, hogy magas színvonalú kutatási eredmények és alkalmazások nem jöhetnek létre a megfelelő erőforrások, írott és beszélt nyelvi adatbázisok, alapvető sztenderdizált feldolgozó eszközök nélkül. Ezen mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközök alkalmazására van szükség a nyelvtudományi kutatások terén, mind a fejlesztésekben, mind a kutatási eredmények kiértékelésében. A Kazinczy Műhely elemei között megtalálható az automatikus kézírás- és tulajdonnévfelismertetés magyar nyelvű szövegeken, stilometria, szövegbányászat, magyar nyelvű szövegek automatikus nyelvi feldolgozása, szentimentanalízis, véleménydetekció, korpuszépítés, webcrawling, gold standard nyelvi erőforrások létrehozása.

 

Az eseményen Jakab Roland a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke elmondta: „Az új technológiák a nyelvek közötti versengést is kiélezik, ahol a kisebb nyelveknek óriási versenyhátrányt kell leküzdeniük. Anyanyelvünk megőrzése és fejlesztése ezért csak úgy biztosítható, ha elkészülnek azok a nyelvtechnológiai megoldások, amelyek a mesterséges intelligencia alapú rendszerek működéséhez szükségesek. Az MI Koalíció és az MILAB szakemberei ezek megvalósításán dolgoznak. Egy olyan kiemelten fontos feladatról van szó, amelyet senki nem fog elvégezni helyettünk, és amely egyben záloga annak, hogy ne vesszenek el nyelvünk évszázadok alatt felhalmozott kincsei.”

 

Dr. Hauser Zoltán a Tokaj-Hegyalja Egyetem Előkészítő Bizottságának elnöke szerint a Tokaj-Hegyalja Egyetem térségfejlesztő küldetésének megvalósításához kiemelt feladat megtalálni azokat az intellektuális erőtereket, amelyek hatékony szakmai együttműködéshez vezethetnek. A Digitális Jólét Program ebben kiemelkedő jelentőségű szereppel bír. Sárospatakon, a pedagógusok képzésében mindig is fontos terület volt az anyanyelvi kommunikáció, és ezt a hagyományt folytatja a Tokaj-Hegyalja Egyetem is.

 

A Kazinczy Programot idővel a teljes magyar kultúrkincsre is kiterjesztenék, így a digitális kompetenciafejlesztések segítségével a közgyűjtemények és az oktatás támogatására is lehetőség adódik.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.