GINOP-3.2.1-15-2015-00001

Projekt azonosítószáma:

GINOP-3.2.1-15-2015-00001

Projekt Címe:

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak (Modern Vállalkozások Programja)

A projektet megvalósító konzorcium vezetője:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Konzorciumi tagok:

·  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

·  Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér)

·  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (DJ NKft.)

A szerződött támogatás összege:

5 991 986 070 Ft

A DJ NKft. projektelemének megvalósítási költsége:

300 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100 %

Teljes projekt megvalósítási ideje:

2015.09.01. – 2021.12.31.

A DJ NKft. projektelemének megvalósítási ideje:

2018.03.14. – 2021.12.31.


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakpolitikai kezdeményezésére, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal, az Infotér Egyesülettel és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ) együttműködve 2015-ben indította útjára a Modern Vállalkozások Programját, a kkv-k digitális felzárkóztatását célzó projektet. A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. október 3-án csatlakozott, mint új konzorciumi partner a Programhoz.

A Modern Vállalkozások Programja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások digitális vállalkozásfejlesztését segítő program, melynek legfőbb célja, hogy minél szélesebb körben ösztönözzön informatikai alkalmazások használatára, növelje a korszerű üzleti megoldások iránti igényt, segítse a vállalkozások versenyképességének és működésének hatékonyságnövekedését, a digitalizációhoz kapcsolódó tévhiteket eloszlassa, és ezáltal szemléletváltást eredményezzen. A program lebonyolítása Közép-Magyarország és az agrárágazat kivételével országosan zajlik. A Programhoz a magyar vállalkozások díjmentesen csatlakozhatnak.

A GINOP eszközrendszere a DJP 2.0 elfogadásáról szóló 1456/2017. (VII. 19.) kormányhatározat, illetve a GINOP éves fejlesztési keretének (ÉFK) módosításáról szóló 1837/2017. (XI. 9.) kormányhatározat értelmében kiegészült a Digitális Jólét Programot (DJP) támogató komplex pénzügyi eszköz programmal, melynek megvalósítására a GINOP 8. prioritásában 15 milliárd Ft összegű forrás áll rendelkezésre.

A Tőkeprogram teljes megvalósítására rendelkezésre bocsátott, a Solus II. DJ Tőkealapban levő, a magánbefektetői hányaddal növelt összeg 8,01 milliárd Ft, amely magában foglalja a Solus Kockázati Tőkealapkezelő jutalékának (költségeinek, munkadíjának) összegét is.

A Hitelprogram megvalósítás során a GINOP éves fejlesztési keretének (ÉFK - 1006/2016. (I.18.) Korm. hat.) vonatkozó részét több alkalommal is módosították:

  • az 1301/2020. (VI.11.) számú Korm. határozattal, amellyel a Hitelprogram keretösszege 760 M Ft-ra csökkent,
  • majd a 1474/2020. (VIII.7.) számú Korm. határozat alapján a hitelkeret 2,05 Mrd Ft-ra korrigálták,
  • végül a 2021/2020. (XII. 24.) számú Korm. határozatban foglaltak értelmében a keretösszeget 1,67 Mrd Ft-ra csökkentették;

 

Digitális Jólét Pénzügyi Program (DJPP) tevékenység:

A DJPP intézményi modelljében meghatározó szerep hárul a DJP koordinációs feladatait ellátó Digitális Jólét Nonprofit Kft-re (a továbbiakban: DJ NKft.), amely a Hitel- és a Tőkeprogram esetében egyaránt előminősítő rendszert működtet, felhordó szerepet tölt be, valamint nyomon követi a projektek életútját. Az igényeket egy előminősítés keretében az ITM által delegált szakértők, a DJP által felkért ágazati digitalizációs szakértők véleményezik az innovatív tartalom, a piacképesség és a megvalósíthatóság szempontjait mérlegelve.

DJPP termékek:

A DJPP keretében elinduló Digitális Jólét Hitelprogram (GINOP-8.2.6-18) és Digitális Jólét Tőkeprogram (GINOP-8.2.7-18) célja, hogy kedvezményes hitel, illetve kockázati tőke biztosításával támogassa a DJP stratégiai céljainak megvalósulását. A DJPP célcsoportját a kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és középvállalkozások képezik. A Digitális Jólét Hitelprogram és Digitális Jólét Tőkeprogram keretében azok a vállalkozások juthatnak az MFB Pontokon elérhető kedvezményes Digitális Fejlesztési Hitelhez, illetve tőkebefektetéshez, amelyek fejlesztési céljai illeszkednek a DJP stratégiai céljaihoz és valamilyen digitális termék vagy szolgáltatás létrehozása a konkrét céljuk.