Tudásátadás szemmagasságban – NETMENTOR program

2019.10.03

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében 2019. október 01-02-án került megrendezésre az „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” elnevezésű nemzetközi konferencia, amelyen dr. Nagy Krisztina, a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület elnöke mutatta be a Kortárs médiamentor program pilotját. A program jelenleg a Digitális Jólét Program (DJP) keretében, Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) koordinálásával, 20 iskola bevonásával zajlik.


A Kortárs médiamentor (NETMENTOR) programban az internethasználat előnyeit és az annak során felmerülő kockázatokat a leginkább érintettek számára a velük hasonló korú társaik mutatják be, akik adott esetben segítséget is tudnak nyújtani. A NETMENTOR programban kilencedikes diákokat képeznek, akik a saját iskolájukban vagy más intézményben tudatos internethasználattal kapcsolatos foglalkozásokat tartanak, mentorálják kortársaikat, és a náluk fiatalabbakat.
A kortárs NETMENTOR program kiszélesítése jelenleg is zajlik, további 20 intézmény, 40 patrónustanár, 200 kortársmentor és közel 2000 diák bevonásával. A képzők képzésére- akik egyetemisták- 2019. szeptemberében került sor, az iskolák és a tantestületek tréningjei már elkezdődtek, jelenleg is zajlanak.

A program nemcsak a közvetlenül bevont diákokat érinti, hanem az egész iskola tudatos internethasználattal kapcsolatos attitűdjére kihat.

A konferencia előadásai itt láthatóak >>>

Digitális Jólét Nonprofit Kft.